Ekologi och Kroppens Ekosystem

Ekologi är en vetenskapstradition som utgår från relationer, konsekvenser, mångfald & störningar – och ett helt nytt sätt att förstå kroppen.

Lyssna här