Vad är speciellt med virus?

Smittämnen är parasitiska mikroorganismer som framkallar sjukdom. De är oftast specialiserade på en viss art.

Läs mer på Fasciaguiden