Vad händer i Fascian då vi behandlar med vibrationer?

Fascian skapar ett tredimensionellt nätverk i kroppen, av omväxlande lös och tät bindväv, som möjliggör att alla celler och organsystem i kroppen kan samarbeta som en integrerad helhet.

Läs mer på Fasciaguiden