Hur lär jag mig förstå min egen kropp?

Vi behöver en ny modell för hur vi ser på och förstår kroppen, som tar hänsyn till fascia och till varje individs unika hälsotillstånd. Men hur kan en sådan modell se ut?

Lyssna här