Varför är Fascia ett helt nytt sätt att se på kroppen?

Vad är det egentligen med just Fascia och Fasciaforskning som är så annorlunda – och vad är egentligen en kropp?

Live inför publik berättar Axel Bohlin, Per Johansson, Camilla Ranje Nordin och Hans Bohlin om hur Fascia öppnar upp för ett helt nytt sätt att förstå kroppen och hur vi och våra kroppar påverkas av de artificiella miljöer vi byggt upp de senaste 200 åren.

Lyssna här