Ögonmigrän Behandling

Ögonmigrän är en tillfällig påverkan av synen ofta med ljusfenomen, så kallade aurafenomen som vid migrän men huvudvärken kommer inte efteråt. Får man huvudvärk efter auran så är det inte ögonmigrän utan migrän med aura. Ögonmigrän är ofarligt men kan vara väldigt obehagligt och störa vardagssysslor, till exempel bilkörning, då den uppstår.

Kronisk migrän

Kronisk migrän ger en stark sprängande huvudvärk som kommer i anfall. Många får det svårt att klara av det dagliga livet och behöver ofta sjukskriva sig från arbete och / eller ställa in olika evenemang pga smärtan. Ofta lägger sig många i ett mörkt rum för att vila sig i genom anfallet.

Ljumskbråck kvinna

Ljumskbråck är något som kan drabba både män och kvinnor. Dock ter sig tillståndet annorlunda för kvinnor än män. Detta då råder stora anatomiska skillnader mellan könen. Män drabbas oftare av ljumskbråck i form av inguinalbråck, medan kvinnor drabbas mer av ljumskbråck i form av lårbråck, även kallat femoralbråck. Då sker det en inklämning i lårkanalen istället för ljumskkanalen.

Inflammation i Ryggen

Det kan i mer sällsynta fall finnas mer allvarliga orsaker till smärta och stelhet i ryggen men i de allra flesta fall orsakas inflammation i ryggen av upprepad överansträngning och överbelastning av ryggens muskulatur och övriga vävnader…

Inflammation i Nacke

Symptom på inflammation i nacken är framförallt ömhet, smärta och stelhet med en trötthetskänsla och svårighet att röra huvud och nacke. En inflammation orsakar förutom smärta och nedsatt rörlighet även rodnad, värme och svullnad över halsmuskulaturen.

Ryggskott smärtstillande

Ryggskott är plötsligt uppkommande smärta från ländryggen. Till skillnad från ”vanligt ryggont” eller inflammation i ländryggen så uppkommer ryggskott som sagt väldigt hastigt, oftast i samband med en häftig rörelse där man tar i lite extra, ett lyft eller vridning i sidled.

Ont i nedre delen av ryggen

Ont i nedre delen av ryggen kan orsakas av en inflammation i kors och/eller ländrygg. En inflammation är kroppens reaktion på en skada eller överretning och en del i den naturliga läkningsprocessen. Inflammationen sitter lokaliserad i fascian, i det här fallet ländryggens fascia.

Falsk tennisarmbåge

Vid tennisarmbåge gör det ont på utsidan av armbågen. Dock behöver inte alltid denna typ av smärta tyda på en riktig tennisarmbåge utan en så kallad falsk tennisarmbåge. Smärtan kommer då ursprungligen från något annat område i kroppen än skadeområdet. Exempelvis kan spända muskler i nacke och skuldra, nervinklämning samt bursit ge liknande symtom.