Maskiner optimerade för avancerad Fasciabehandling

Jättemånga går runt utan att veta att det finns riktigt bra hjälp att få för att må bra och enkla sätt att hålla sig frisk.

Fasciaklinikerna finns för att hjälpa de som vill må bra, för de som vill öka sitt välmående eller prestera bättre. Ökad rörlighet och bättre flöde i fascian har även visat sig ha positiv effekt mot värk och smärta.

Därför förser vi terapeuter med den modernaste tekniken och den senaste forskningen. Därför bygger vi upp en kommunikationsplattform för att ge kunskap om kroppen på ett enkelt sätt.

Kärnan i vår verksamhet är Fasciabehandling med maskinerna Atlasbalans M1 och Atlasbalans M2. Modern behandlingsutrustning som gör att behandlingen når djupare och får bättre resultat, på kortare tid.

Maskinerna har vunnit otaliga designpris och är framtagna baserad på den senaste forskningen om Fascia och beprövad erfarenhet från hundratals manuella terapeuter.

Intresserad av att jobba med maskinen? Klicka & läs mer

Ökar rörlighet & avslappning och hjälper kroppen att läka sig själv

Atlasbalans M1 & M2 är baserade på den senaste anatomiska forskningen och optimerad för avancerad och effektiv behandling av fascia.

Genom 400 till 1200 harmoniska pulseringar per minut, sätter maskinerna igång vågrörelser som sprids genom fascian likt ringar på vattnet och på så sätt kan stora områden behandlas på kort tid, både brett och djupt.

Behandlingen ökar i sin tur avslappning, cirkulation och vätskeflöde vilket hjälper kroppen att läka sig själv.

Varför ligger så mycket fokus på Fascia?

De senaste årens forskning visar att Fascia har mycket större betydelse för hälsa, värk och smärta än vi tidigare trott.

Fascia är ett nätverk av bindväv, utan början och slut, som omsluter allt i hela kroppen, från muskler och skelett, till organ och celler.

Fascian står för mer än en tredjedel av rörelseapparaten, här sitter de flesta av våra smärtreceptorer och nästan all kommunikation i kroppen går via fascian.

Om fascian blir skadad, klibbar ihop eller blir inflammerad får vi ont, svårt att röra på oss och vår förmåga att återhämta oss blir sämre.

Fascia påverkas bl.a. av ålder, genotyp, sjukdomar, medicinering, kost, social stress, sömn, luftföroreningar och psykologisk stress.

Man skulle kunna argumentera för att alla som lever en modern livsstil med stillasittande arbete och näringsfattig mat skulle må bra av regelbunden fasciabehandling.

Så påverkas kroppen av fasciabehandling med maskin

Behandlingen må vara väldigt skonsam – men det är otroligt mycket som händer i kroppen vid behandling – men vad är det som händer egentligen?

Kort förklarat kan man säga att maskinen gör tre saker

  • Ökar flöde: Frekvenser optimerade för att öka flödet av vätska i vävnaden (med 3-12 gånger) vilket återställer vätskebalansen, hjälper utbytet av näringsämnen och slaggutförsel från Fascian samt stimulerar självläkning då ökat flöde bygger om kroppen inifrån
  • Avslappning/rörlighet: Får fascian att slappna av (mekanisk stress/manipulation) och hjälper ansträngda delar som är sammanklistrade eller torra att skaka loss och öka glidfunktionen
  • Smärtlindring: Smärtreceptorer sitter i Fascian och stimuleras av maskinens vibrationer och överbelastas av maskinens byte av frekvenser = stor effekt utan att det gör ont.

Varierar i hastighet, unik effekt på flödet i Fascian

Camilla Ranje Nordin, lärare i Fasciakunskap demonstrerar hur hyaluronsyran, en av de viktigaste beståndsdelarna i den flytande delen av Fascian, förändrar sin viskositet beroende på vilket tryck den utsätts för. Läs mer i Fasciaguiden om Hyaluronsyra här

Varför är det viktigt med ett fungerande flöde?

Ett fungerande flöde har betydelse för cellernas metabolism och gör att närings- och avfallsutbyte fungerar

Det gör att lymfsystemets transport av vätska, immunförsvarceller, proteiner och andra molekyler fungerar

Det underlättar för att blodcirkulationens transport fungerar, att nervsystemet fungerar och att respirationssystemet fungerar.

Flödet i fascian påverkar, och påverkas av, specifika egenskaper hos de komponenter som bygger upp den extracellulära matrixen och har också piezoelektriska effekter på kroppen – vilket innebär att fysisk behandling skapar elektriska och kemiska processer.

Läs mer om vikten av flöde på Fasciaguiden

Förflyttning av vätska i vävnaden

Att Fascia påverkas av mekanisk stress och manipulation har varit känt sedan länge (Yahia et al., 1992; Langevin et al., 2006; Stecco et al., 2007; Langevin et al., 2007; Tesarz et al., 2011; Elbrønd et al., 2015)

Alla känner dock inte till att det dagliga flödet av vätska i kroppen under normala omständigheter är ca 7,5 liter per dag. Det är alltså ett konstant flöde i kroppen – och det här flödet kan stimuleras av statisk vibration så att det ökar med 3-12 gånger beroende på vilka frekvenser som används (Reed et al. 2011; Roma et al., 2013; Simmonds et al., 2010).

Ännu mer intressant blir det då flödet av vätska kan bygga om kroppen inifrån (Swartz, 2018). Med andra ord, så stimuleras självläkning av ett ökat flöde av vätska i kroppen.

Maskinen använder frekvenser optimerade för att öka flödet av vätska i vävnaden vilket återställer vätskebalansen och hjälper utbytet av näringsämnen och slaggutförsel i de nätverk av bindväv som finns genom hela kroppen.

Överansträngda eller ansträngda delar kan vara sammanklistrade och torra och hud kan fastna ihop med underliggande ytlig fascia och rörligheten minskar. Behandlingen underlättar det genom att skaka loss det som fastnat och därmed hjälpa kroppen att bygga om sig själv inifrån.

Stimulerar fria nervändar

I fascian finns sex gånger fler nervändar än det finns i muskler. Idag vet vi att smärta i själva verket oftast sitter i fascian, och inte någon annanstans. (Langevin et al., 2009; Hoheisel & Mense, 2015; Mense & Hoheisel, 2016; Wilke et al., 2017).

Vi vet också att fria nervändar (golgi, paccini & ruffini) stimuleras av mekaniska vibrationer (Yahia et al., 1992; Schleip, 2003; Stecco et al., 2007).

Maskinen är konstruerad för att använda frekvenser som stimulerar kroppens smärtreceptorer, men genom det ständiga bytet av frekvens (hastighet) så överbelastas receptorerna. Enkelt förklarat så ställer kroppen in sig för att ta emot en frekvens, men då kommer nästa och det leder till att smärtan inte signaleras.

Maskinens vibrationer ger alltså en djupt avslappnande inverkan som låter behandlingen gå på djupet utan att nervsystemet håller emot.

Olika individer har olika stark försvarsmekanism. Vissa kroppar håller emot starkare än andra och värjer sig mot manuell behandling och där fungerar inte kraftfulla tekniker utan terapeuten måste ta sig förbi det starka försvaret. Det kan vi göra med hjälp av vibrationer och den milda men kraftfulla behandling som maskinen ger.

Stressade kroppsdelar och muskler kan råka i chock, av trauma eller upprepad överansträngning eller upprepade rörelser. Då släpper inte muskelspolarna sin signal till kontraktion och muskeln hamnar i konstant kontraktion –kramptillstånd.

Vid behandling med maskin kan dessa upphakade signaler nollställas och muskler och bindväv återfår normal tonus och funktion.

Forskningsstudie indikerar att Fasciabehandling kan hjälpa patienter med Frozen Shoulder

Frozen Shoulder är en rörelsestörning som drabbar ca 40 000 svenskar varje år och officiellt så finns ingen bot utan spontanläkning sker, förhoppningsvis, efter 2-3 år.

För den som har Frozen Shoulder gör det konstant ont, rörligheten blir begränsad och därmed livskvaliteten. Vardagssysslor som andra tar för givet som att duscha, ta på sig kläder och laga mat, blir till ett helt projekt, med smärtan som ständigt sällskap.

De senaste åren har ett hundratal personer fått Fasciabehandling av Frozen Shoulder med bra resultat – en behandling som bygger på ny forskning och ny modern teknik.

2019 publicerades en forskningsstudie som visar på att den här typen av behandling skulle kunna vara en bra lösning för patienter med Frozen Shoulder

Forskningsstudien undersöker om fasciabehandling med harmoniska mekaniska pulseringar (fascia vibes) kan öka rörligheten för patienter med Frozen Shoulder.

23 patienter fick tre behandlingar under en dryg månad. 20 av 23 fick förbättrad rörlighet, 12 av 23 blev mycket bättre och 7 av 23 blev helt återställda.

Det finns tydliga indikationer på att den här typen av behandling kan hjälpa patienter med Frozen Shoulder – nu hoppas vi på att fler studier kan göras av större institutioner.

Vill du lära dig mer om Fascia?

De senaste årens forskning visar att Fascia har mycket större betydelse för hälsa, värk och smärta än vi tidigare trott.

Fasciaguiden finns för att förmedla kunskap om kroppen på ett enkelt sätt och där hittar du mängder av artiklar, intervjuer, podcastavsnitt och forskningrapporter.

Prisbelönt behandlingsutrustning

Två German Design Award 2020

Den 7 februari tar svenska Atlasbalans emot två German Design Award för behandlingsmaskinerna M1 och M2, optimerade för behandling av Fascia. “Det är stort att ett litet svenskt bolag som satsat på lokal design, utveckling och produktion vinner ett av världens största priser” säger Hans Bohlin, innovatören bakom maskinerna.

German Design Award är en av världens mest prestigefulla utmärkelser och delas årligen ut på en gala i Frankfurt. Bland årets vinnare finns företag som Volkswagen, Mercedes-Benz och Siemens – samt svenska Atlasbalans, som utvecklar produkter och metoder för behandling av bl.a. ryggvärk och Frozen shoulder.

Två Good Design Award 2018

Atlasbalans har mottagit det internationella Good Design Award för de nya produkterna M1 och M2. Grundat i Chicago 1950, är Good Design den äldsta och mest erkända utmärkelsen för design runt om i världen. Andra mottagare i år är bl.a. Apple, Samsung och IKEA.

Läs mer om Fasciabehandling