Certifiering till Fasciaterapeut

Vad behöver du kunna för att bli Certifierad Fasciaterapeut och hur ser vi till att alla Fasciakliniker håller samma höga nivå

Podcast: Fördjupning – Kundvård & Kvalitetssäkring

Vad krävs för att vara med i Fasciaklinikerna?

 • En genomgående hög nivå på behandling och kundbemötande
 • Håll dig uppdaterad med löpande fortbildning och vårda den visuella identiteten
 • Antagningsprov & certifiering – se kursmål nedan

Fasciakunskap och försäljning:

 • Kunna förklara för en kund vad fascia är och vad fascia har för funktion.
 • Att för en kund kunna förklara de konsekvenser som den moderna livsstilen kan ha för kroppen i termer av fascians roll i att ta emot och avlasta tryck.
 • Kunna förklara besvär/dysfunktioner/rubbningar/problem utifrån hur kroppen fungerar i friskt tillstånd med betoning på fascia, självläkning och vikten av rörlighet, avslappning, balans, hållning, flöde och cirkulation.
 • Kunna förklara varför Fascia är ett helt nytt sätt att se på kroppen och varför man inte pratat om Fascia på det här sättet tidigare.

 

Kundbemötande och Fasciabehandling

 • Kunna se, höra och känna av kundens förväntningar, hantera dessa förväntningar och lägga upp en behandlingsplan som säkerställer att kunden blir nöjd med behandlingen
 • Kunna genomföra en behandling med fascia i fokus, på ett professionellt och säkert sätt, för att uppnå ökad rörlighet och avslappning.
 • Känna till indikationer och kontraindikationer, samt vad som händer i kroppen vid fasciabehandling med maskin, samt kunna förklara detta för kund.
 • Att på ett professionellt sätt kunna följa upp med och hantera såväl nöjda som missnöjda kunder.

 

Koncept och visuell identitet

 • Känna till vad du kan förvänta dig från ditt medlemskap och vad som förväntas av dig, såsom aktiviteter, fortbildning och kundbemötande – samt varför detta är av största vikt för din egen lönsamhet och för Fasciaklinikernas utveckling.
 • Ha förståelse för vad en visuell identitet är och varför det ligger i allas intresse att de visuella riktlinjerna följs till punkt och pricka.

Läs mer om att gå med i Fasciaklinikerna