Forskning: Ny behandling av Frozen Shoulder

Målsättningen är att minska sjukskrivningar och skänka livskvalité till tusentals människor med smärta.

Frozen Shoulder är en rörelsestörning som drabbar ca 40 000 svenskar varje år och officiellt så finns ingen bot utan spontanläkning sker, förhoppningsvis, efter 2-3 år. För den som har Frozen Shoulder gör det konstant ont, rörligheten blir begränsad och därmed livskvaliteten.

Vardagssysslor som andra tar för givet som att duscha, ta på sig kläder och laga mat, blir till ett helt projekt, med smärtan som ständigt sällskap. Man känner sig lätt oduglig, värdelös och frustrerad. För hur kan det inte finnas en lösning!

År 2017 kom ett 50-tal personer till oss med Frozen Shoulder, så vi gjorde vårt bästa för att hjälpa dem och blev överraskade att de flesta på bara några behandlingar fick tillbaka rörligheten, och att resultaten höll i sig.

En annan som blev imponerad var läkaren Håkan Borg, som insisterade på att vi skulle göra en vetenskaplig studie.

Så våren 2018 godkände etikprövningsnämnden en studie för “behandling av Frozen Shoulder med Swedish Fascia Vibes” och resultaten indikerar att behandlingen har stor möjlighet att vara en potentiell behandlingsform för patienter med Frozen Shoulder.

Kan Fasciabehandling underlätta för patienter med Frozen Shoulder?

Forskningsstudien undersöker om fasciabehandling med harmoniska mekaniska pulseringar (fascia vibes) kan öka rörligheten för patienter med Frozen Shoulder.

23 patienter fick tre behandlingar under en dryg månad. 20 av 23 fick förbättrad rörlighet, 12 av 23 blev mycket bättre och 7 av 23 blev helt återställda.

Det finns tydliga indikationer på att den här typen av behandling kan hjälpa patienter med Frozen Shoulder – nu hoppas vi på att fler studier kan göras av större institutioner.

Läs studien här

Vad är Frozen Shoulder?

Frozen shoulder, eller frusen skuldra, börjar som en smärta i axeln som så småningom stelnar och leder till sämre rörelseförmåga, en process som tar flera månader. Det finns indikationer på att det kan läka sig själv men att läkningen oftast tar två-tre år.

Det finns dock ny forskning på att Frozen Shoulder är inflammationsrelaterat och genom Fasciahandling har ett flertal personer fått hjälp med frozen shoulder, vilket ytterligare indikerar att det är just vävnadsinflammation som maskinen behandlar på ett fördelaktigt sätt.

Läs mer om Fasciabehandling och Frozen Shoulder