Hur formas Fascia av belastning, rörelse och tryck?

Fascia är en otroligt anpassningsbar och formbar vävnad. Den ombildas, omformas och stärks eller försvagas efter de krav som ställs, alltså efter den belastning den utsätts för. Men om vi inte rör oss, tillbakabildas inte vävnaden.

Läs mer på Fasciaguiden