Hur vet du hur du ska sätta ner dina fötter – vad är proprioception?

Hur kan man springa i ojämn terräng och vara så säker på fötterna, hoppa över stock och sten och hålla balansen trots ojämn terräng? Svaret är proprioception och Fascia.

Läs mer på Fasciaguiden