Hur är det att jobba med att hjälpa andra människor?

Om de som jobbar med att hjälpa och om de utmaningar de står inför. Om att brottas med stress, oro och tidsnöd – och samtidigt behöva dyka upp och vara närvarande i varje kundmöte.

Lyssna här