Hur tar du hand om din fascia och hur håller du dig frisk?

I det här avsnittet går vi djupare in på Fascians anatomi och fysiologi, hur kroppen fungerar och vad vi behöver veta för att hålla oss friska.

Lyssna här