LIVE: Kroppen är den plats där vi äger rum

Hur påverkas Fascian av det vi är med om och varför är Fascia den potentiella bryggan över till en ny helhetsförståelse?

Lyssna här