Vad är en kropp?

Vid en första anblick verkar det som en enkel fråga och det känns som att svaret är enkelt – men vad är en kropp?

Lyssna här