Vetenskaplig grund bakom Fascia och Fasciabehandling

Vad har vi för vetenskaplig grund bakom våra påståenden om Fascia?

Hur kan man vetenskapligt förklara vad som händer under en Fasciabehandling?

… och varför är det så svårt att svara på dessa frågor utifrån det idag dominerande vetenskapliga paradigmet?

Tillsammans med Per Johansson, doktor i humanekologi och idéhistoriker, och Camilla Ranje Nordin som byggt världens största forskningsdatabas om Fascia försöker vi reda ut vilka vetenskapliga belägg det finns för Fascia och Fasciabehandling

Lyssna här