Fasciabehandling hjälpte Åsa med Frozen Shoulder

Åsa är en av dem som hade problem med Frozen Shoulder i flera år men fick hjälp genom Swedish Fascia Vibes

Läs mer om fasciabehandling av Frozen Shoulder