Bli delägare i ett av Sveriges mest spännande hälsoföretag

 • Franchisekoncept där hälsa möter tech som växt från 1,7 MSEK till 17 MSEK på två år med ebitda på 2 MSEK
 • Ska på fem år starta 250 kliniker i Sverige, nå årlig omsättning på en miljard SEK & samtidigt gå till 5 länder i EU samt USA.
 • Nu har du chansen att bli delägare i Fasciaklinikerna och hjälpa till att bygga upp en verksamhet som hjälper människor att må bra

Fyll i formuläret för löpande uppdateringar

SAMMANFATTNING: Fasciaklinikerna går in i en expansionsfas

 • Fasciaklinikerna hjälper människor som vill må bra genom behandling med patenterad utrustning och metodik baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet.
 • Affärsmodellen är franchise, där slutkonsumenten köper behandling, näringstillskott och medlemskap. Franchisetagarna får hjälp med att driva och expandera sin verksamhet.
 • Fasciaklinikerna är ett modernt techföretag med expertis inom kundresor, som använder systematiserade processer för marknadsföring, försäljning, kundvård, rekrytering och administration. Franchise är en bevisad skalbar affärsmodell, både nationellt och internationellt.
 • Konceptet är fullt utvecklat, med intäkter som har ökat från 1,7 miljoner SEK 2021 till 17 miljoner SEK 2023 – med ett EBITDA på 2,4 miljoner SEK.
 • Under de närmsta fem åren siktar vi på att starta 250 kliniker i Sverige och nå en årlig omsättning på en miljard SEK. Samtidigt expanderar vi konceptet till 5 länder i EU och till USA.
 • Vår vision är att Fasciaklinikerna ska vara det första du tänker på när du vill må bra, i Sverige, EU och USA.
 • null

  ”Fascia Clinics will be top of mind for people seeking well-being, both in the EU & the USA”

  – Ivar Bohlin, CEO

PROBLEM: Hur hälsosamma är vi och hur hälsosamma kan vi bli?

 • Du har definitivt hört talas om det och förmodligen upplevt det själv – stress, livsstilsrelaterade problem, psykisk ohälsa, sömnsvårigheter, smärta och värk. Till och med de som försöker vara hälsosamma tycker att det är utmanande med nuvarande arbetsförhållanden, pendling och vardagspussel.
 • Det är ännu svårare för de som inte vet hur man är hälsosam eller de som inte vet vad välbefinnande faktiskt kan vara.
 • Är det möjligt att vara smärtfri, avslappnad och full av energi? Att vara fokuserad och högpresterande hela dagen samt kunna hantera höga stressnivåer utan negativa konsekvenser? Är det möjligt att utveckla enkla vanor som förbättrar livsstil och förebygger sjukdomar och värk?
 • Vi tror att det finns potential för en ny standard inom välmående. Vi tror att människor som mår bra behandlar andra människor bättre och att välbefinnande skapar en positiv spiral som leder till ett bättre samhälle.
 • Vi tror detta eftersom tusentals människor kommer till Fasciaklinikerna varje månad för att förbättra hållning och balans, öka rörlighet och avslappning, samtidigt som de lär sig hantera stress och upptäcker hur de kan förbättra sin livsstil.
 • null

  ”Now we have a scope which looks at the living tissue and it doesn’t look like what we thought”

  –Neil Thiese, Professor of Pathology

MÖJLIGHET: Fasciaperspektivet

 • Vad är Fascia? Ny forskning visar att fascia spelar en viktigare roll för hälsa, värk och smärta än man tidigare trott. Fascia är nätverket av bindväv som omsluter allt i kroppen – från muskler och skelett, till organ och celler. Det är strukturen och flödet mellan alla celler som upprätthåller sammankoppling, kommunikation och interaktion mellan kroppens olika delar. Fascia är ett levande, vibrerande, flerdimensionellt, tryckfördelande nätverk.
 • Varför Fascia? Fascia är ett sätt att förklara hur vår kropp fungerar som en helhet och varför vi påverkas av så många olika saker. Detta möjliggör ett nytt sätt att bedöma en persons hälsa genom att se till helheten och titta på olika aspekter som hållning, balans, rörelse, livsstil, näring , skador, stress, tankar, känslor, personlig historik och trauma – allt som påverkar fascian.
 • Fasciaperspektivet är ett sätt att behandla kunden som en helhet, ta allt i beaktande och samtidigt veta hur man börjar justera de små saker som ger störst påverkan, och som hjälper kroppen att självläka.
 • null

  “The way of thinking about our anatomy & bodies is of course changing”

  – Jean Claude Guimberteau, Specialized Surgeon

LÖSNING: Unik och beprövad Fasciabehandling

 • Fasciaklinikerna hjälper människor som vill må bra genom behandling med patenterad utrustning och metodik baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet.
 • Kärnan i vår verksamhet är Fasciabehandling med moderna patenterade verktyg, optimerade för skonsam och effektiv helkroppsbehandling baserad på forskningsdriven metodik och beprövad erfarenhet.
 • Genom 400 till 1200 harmoniska pulseringar per minut skapar våra maskiner vågliknande rörelser som sprider sig genom fascian, vilket gör det möjligt att behandla stora områden på kort tid, både brett och djupt. Denna behandling förbättrar i sin tur cirkulation och vätskeflöde, vilket hjälper kroppens självläkning.
 • Maskinen och metodiken har utvecklats, testats och optimerats i Sverige av hundratals experter och tusentals kunder sedan 2011.
 • Fasciaklinikerna har publicerat över 700 artiklar om fascia och vanliga hälsoaspekter, problem och behandlingar. Fasciaklinikerna har exklusiva partnerskap med världsberömda fasciavarumärken som The Fascia Guide, The Fascia Research Database och The Fascia Academy.
 • null

  ”Understanding all elements affecting the fascia will help us grow older in a better way”

  – Carla Stecco, Professor of Anatomy

MODELL: Tech, Fascia & Franchise

 • Affärsmodellen är franchise där slutkonsumenter köper behandlingar, näringstillskott och medlemskap, och våra franchisetagare får hjälp med att driva och expandera sina verksamheter.
 • Fasciaklinikerna har tre huvudsakliga intäktsströmmar:
  • Direktförsäljning – Startavgift när en ny klinik startar eller när en klinik öppnar nya behandlingsrum (B2B)
  • Återkommande intäkter – Procentandel av all försäljning på alla kliniker (B2C)
  • E-handel – Försäljning av näringstillskott på Fasciashop.com (B2C)
 • Fasciaklinikerna är ett modernt teknikföretag med expertis inom kundresor, som använder systematiserade processer för marknadsföring, försäljning, kundvård, rekrytering och administration.
 • Det här innebär att bygga processer som säkerställer att rätt person får rätt information vid rätt tidpunkt, med system som hanterar uppgifter som inte kräver mänsklig inblandning, vilket gör att människor kan fokusera på uppgifter som behöver göras av en människa. På detta sätt kan våra franchisetagare spendera mindre tid på administration och mer tid på att ta hand om sin personal och sina kunder – och växa sin verksamhet.

MARKNAD: Wellness-branschen

 • Global marknad: Global Wellness Institute (GWI) definierar välmående som: den aktiva strävan efter aktiviteter, val och livsstilar som leder till ett tillstånd av holistisk hälsa. Wellness-marknaden hade en årlig tillväxttakt på 14 % i Europa och Nordamerika under 2020-2022.
 • Blue Ocean: Fasciaperspektivet är ett sätt att behandla kunden som en helhet, ta allt i beaktande och samtidigt veta hur man börjar justera de små saker som ger störst påverkan, vilket hjälper kroppen att självläka. Genom att använda fascia som en Blue Ocean-strategi verkar Fasciaklinikerna inom olika sektorer, inklusive komplementär vård, nutrition, personlig vård, mentalt välmående och fysisk aktivitet. Vår vision är att vara det första valet för människor som söker välbefinnande.
 • Målgrupp: Traditionellt har vår demografi varit kvinnor i åldern 35-65 men vi har sett ett växande intresse bland män i åldern 20-30 och vi har kunder i alla åldersgrupper från alla samhällsnivåer.
 • Konkurrens: I Sverige är marknaden för manuell behandling underutvecklad med få stora aktörer. Naprapatlandslaget fokuserar på kunder med smärta och har 46 kliniker i Sverige. De största aktörerna inom massage är Flexmassage med 19 kliniker och Stockholm Physique med 11 kliniker.

MILSTOLPAR: Utvecklat, testat & beprövat – redo för tillväxtfas

 • Utveckling 2010-2021: Under pandemin föddes idén att kombinera produkter, tjänster, koncept och tio års erfarenheter och lärdomar till ett nytt affärskoncept. Fasciaklinikerna lanserades i juni 2020 som ett marknadsföringskoncept och utvecklades under 2021 till ett franchisekoncept.
 • Nyemission 2021-22: Innan lanseringen av de första franchiseklinikerna investerade 251 personer 6,3 MSEK i en nyemission.
 • Startup 2022: Som ett franchisekoncept blev vägen framåt tydlig och med de första klinikerna på plats kunde konceptet utvecklas och testas.
 • Proof of concept 2023: Konceptet har testats och visat sig fungera; fler kliniker öppnas, efterfrågan och lönsamhet ökar. Franchiseklinikerna blir mer och mer självgående. Konceptet visar sig vara effektivt och ger resultat trots utmanande tider.
 • Tillväxt 2024-2028: I Sverige är målsättningen att öppna 250 kliniker genom att starta nya kliniker, ansluta redan existerande friskvårdskliniker och sätta in Fasciaklinikerna i en befintlig kedja, t.ex. gym, hotell eller företag. Internationell expansion drivs genom Master Franchise, en beprövad model som använts av bl.a. McDonalds, där licenstagaren blir franchisegivare i en region för en initial investering och löpande royalties.. Beräknad licensavgift för Nederländerna väntas ligga på ca 10-20 MSEK med royalties på ca 5 % av omsättningen. Tillväxttakt bör likna den svenska men kan också vara snabbare löpande royalties.
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Omsättning (MSEK) 1,4 7,9 16,7 30-54 131-202 262-403 398-612 718-1105
Röreslseres. (MSEK) 1,2 3 4,8 3-8,1 19-30 39-61 60-92 109-168
EBITDA (MSEK) 0,3 1,7 2,4 2-4 13-20 32-49 50-77 100-154
Vinstamargina 21 % 22 % 15 % 6 % 10 % 12 % 13 % 14 %
CAPEX 2,3 8,2 5 3,8 3,8 0 0 0
Kliniker 0 6 20 30-42 65-100 111-170 163-250 250
Rum 0 12 31 54-83 145-223 242-373 340-523 580-880
Terapeuter 0 13 56 92-141 246-379 412-634 578-889 1000-1500

ANVÄNDNING AV KAPITAL: Expansion i Sverige, EU & USA

1. Digital lansering i EU & USA banar väg för marknadsetablering
Med hjälp av AI kommer vi översätta vårt digitala ekosystem till alla större europeiska språk, skapa intresse och samla leads. Samtidigt förbereder vi för att gå in i Nederländerna följt av USA, Tyskland, Frankrike, Spanien och Storbritannien.
2. Skapa hype på den Svenska marknaden
Vi uppskattar att vi endast har nått några procent av vår målmarknad. Nästa steg är omfattande exponering, PR och att arbeta med ambassadörer för att skapa legitimitet bland early adopters och early majority. En strategi är att placera Pop Up-kliniker i de 50 största galleriorna i Sverige.
3. Utöka team samt förvärva strategiska kompetenser och partners
Kärnteamet behöver ytterligare 4 heltidsanställda inom områdena marknadsföring, försäljning och kundvård. Övergången från ägarstyrt till ägarlett kräver en ny styrelse och expansionen kräver fler rådgivare och partners med erfarenhet av internationell tillväxt.

ANVÄNDNING AV KAPITAL: Roadmap

2024 – 10 MSEK
Utöka teamet med 4 heltidsanställda, ny styrelse och uppdaterad advisory board
5 MSEK

Förbereda flerspråkig lansering av fasciaclinincs.com och fasciaguide.com
2 MSEK

Utveckla internationellt franchise-koncept och franchise-rekryteringsprocess
1 MSEK

Lansera ambassadörsprogram
1 MSEK

Maximera effekten av att vara huvudsponsor för Swedish Fascia Convention, öka nationell och internationell legitimitet
1 MSEK

2025 – 5-10 MSEK
Förberedelse för start av första kliniken i Nederländerna
1-2 MSEK

Sätta upp Pop Up kliniker i gallerior, gym och hotell
1-2 MSEK

Start av pilotklinik i Nederländerna
1-2 MSEK

Förbereda för USA-lansering i Texas, Arizona, Florida eller New York
1-2 MSEK

Internationell marknadsföring, ambassadörsprogram och evenemang
1-2 MSEK

2026-2027: 50 MSEK
Lansering i USA & Pre IPO

Core Team

 • null

  Ivar Bohlin, CEO & Co-Founder

  Omfattande erfarenhet av försäljning, affärs- och kundrelationer, ansvarig för terapeututbildning sedan 2019.

 • null

  Victor Forsell, Head of Expansion

  Entreprenör med praktisk erfarenhet från att driva tre kliniker med 29 anställda, gjorde en exit 2022.

 • null

  John Hedén, VP of Marketing

  Över 10 års erfarenhet av startups, försäljning, entreprenörskap, marknadsföring, ledning och IT.

 • null

  Ulrika Gahm, VP of Communications

  Mer än 10 års erfarenhet av B2C- och B2B-kommunikation, PR, marknadsföring och kampanjledning.

 • null

  Axel Bohlin, CSO & Co-Founder

  Omfattande erfarenhet av kommunikation, digital marknadsföring, business automation, ledning och affärsutveckling.

 • null

  Hans Bohlin, Chairman & Co-Founder

  Uppfinnare av maskin och behandlingsmetod med omfattande erfarenhet av affärsutveckling, IT och innovation.

 • null

  Charlotta Bohlin, Legal & HR

  Advokat med över 30 års erfarenhet inom bank, finans och ledning.

 • null

  Camilla Ranje Nordin, Research

  Fascia-expert, författare, lärare och grundare av världens största forskningsdatabas om fascia.

Advisors

 • null

  Anders Fernlund

  Expert in Franchise Law

 • null

  Branko Lazarevic

  Franchise Growth Specialist

 • null

  Brad Martineau

  Business Automation Expert

 • null

  Per Johansson

  Doctor of Human Ecology

 • null

  Åke Renman

  Osteopath D.O. MSc

ERBJUDANDET: Dags att skala upp

Namn på företag: Fasciaklinikerna

Bransch/Sektor: Wellness-marknaden, 8,47 biljoner USD

Huvudkontor: Sollentuna, Stockholmn

Nyckelförutsättningar:

 • Bemästra nyckelrekryteringar och hitta rätt personer.
 • Hitta rätt franchisetagare, rätt Master Franchise för varje internationell marknad (som köper licensen för den marknaden) och rätt partners för att stödja tillväxten.

Befintliga investerare: 252 investerare från tidigare crowdfunding-runda. Majoritetsägare med 93,9 % av aktierna är Fascia Innovation Sweden AB.

Värdering: 150 MSEK

Emissionsstorlek: Minst 5 MSEK och maximalt 15 MSEK

 • Min ticket: 3000 SEK
 • Max ticket: 2 MSEK

Övertilldelningsoption: För att täcka eventuell övertilldelning i Erbjudandet så har styrelsen rätt att besluta om att helt eller delvis utnyttja en övertilldelningsoption på 9 MSEK.

Teckningstid: 2024-06-04 till 2024-08-31

Antal aktier: 531 977  Kurs: 282 kr

Typ av aktier: Stamaktier

Maximalt antal aktier som kommer emitteras: 85 000

Övriga villkor:

 • För att emissionen ska vara framgångsrik ska det totala beloppet som investeras uppgå till minst 5 MSEK
 • Styrelsen kan förlänga teckningstiden vid behov. Emissionen kan också avbrytas i förtid om den fulltecknas
 • Teckning sker enligt först-till-kvarn principen

Så blir du delägare i Fasciaklinikerna

Trots kris, krig och inflation växer Fasciaklinikerna så det knakar

Nu har du chansen att bli delägare i ett av Sveriges mest spännande hälsoföretag

Kampanjen pågår till 30 augusti 2024 och sker via Pepins, en plattform för investerare med möjlighet till handel med onoterade aktier, vilket möjliggör för köp och försäljning av aktier i framtiden.

För att investera i Fasciaklinikerna behöver du bli medlem på Pepins och fylla i ett kunskapsttest.

Du bör även använda vår privata länk / privata profil då vi därmed undviker procentuell avgift till Pepins.

Länken: https://www.pepins.com/companies/pagaende-nyemissioner/fasciaclinics-by-atlasbalans-int-ab

Lösenord: FASCIA2024

Är du inte en van investerare? Klicka här

Gör såhär

 • Bli medlem på Pepins här
 • Använd vår privata länk så att ingen kommission går till Pepins: PRIVAT LÄNK LÖSENORD FASCIA2024
 • Välj antal aktier och slutför investeringen

Behöver du hjälp med Pepins kunskapstest? Läs det här noga

Pepins är skyldiga att säkerställa att du har tillräcklig kunskap om och förståelse för riskerna med olistade aktier.

Det viktigaste är att den här typen av investering är förenad med risk.

Som aktieägare i ett onoterat företag kan du bli av med ALLA dina aktier, utan ersättning, t.ex. om företaget går i konkurs.

När du investerar i ett onoterat bolag kan du INTE sälja och köpa aktier när du vill, utan endast när det finns ett handelstillfälle eller efter att bolaget noteras på en börs. Det finns inga garantier att handel eller börsintroduktion kommer att ske.

Varken Pepins eller Fasciaklinikerna får ge råd eller rekommendationer om investeringar utan det är helt och hållet ditt ansvar.

Den här typen av investeringar ska man därför se som långsiktiga och riskfyllda och det finns inga garantier. Du kan som sagt förlora hela ditt innehav.

För att investera i onoterade aktier BÖR du ha erfarenhet från tidigare köp av aktier på en börs, t.ex. via Nordnet eller Avanza OCH/ELLER erfarenhet av köp av onoterade aktier.

Du bör också ha en viss förståelse för finansiell information från företag, t.ex. prognoser, resultaträkning och balansräkning.

Innan du investerar bör du ha läst igenom informationen i denna pitch deck.

Press & nyheter

Nominerad till Årets Marknadsförare

Fasciaklinikerna har blivit nominerade till Årets Marknadsförare av Svenska Franchise Föreningen Vi är mycket glada och stolta över att meddela att Fasciaklinikerna blivit nominerade till Årets Marknadsförare 2024, i gott sällskap av Pressbyrån och Sibylla.

Läs mer

Svensk dokumentär om fascia – viral i USA

Den svenska ”Fascia-dokumentären: Kroppens nätverk utan början eller slut” går viral i USA. ”Fascia-dokumentären: Kroppens nätverk utan början eller slut” har snabbt blivit viral och uppnått 150 000 visningar på bara två veckor.

Läs mer

Utforska fascia i ny animation

Utforska ”Fascia & den levande kroppen” i ny animerad video Den nya animerade videon, ”Fascia & den levande kroppen,” som nu är tillgänglig, illustrerar tydligt fascians kritiska roll i människans anatomi.
Filmen avslöjar fascia som ett levande, dynamiskt nätverk.

Läs mer

Februari 2024 en rekordmånad

Februari 2024 en rekordmånad för Fasciaklinikerna Trots svåra tider rör sig Fasciaklinikerna verkligen i rätt riktning. Februari 2024 var den bästa månaden i Fasciaklinikernas historia när det gäller intäkter, antal behandlingar, antal sålda kosttillskott och antal besökare på webbplatsen.

Läs mer

Kontakt & mötesbokning

Är det något specifikt du undrar över går det jättebra att maila oss på [email protected]

Vill du boka in ett möte för att diskutera en större investering hittar du en bokningskalender nedan