Fasciabehandling

Fascia är mycket viktigare än vi tidigare trott

  • De senaste årens forskning visar att Fascia, ett nätverk av bindväv som omsluter allt i kroppen, har större betydelse för hälsa, värk och smärta än vi tidigare trott.
  • En störning i nätverket av bindväv, orsakat av t.ex. en skada, ojämn belastning eller för enformigt arbete, kan få enorma konsekvenser för hur vi mår och vår förmåga till återhämtning.
  • Regelbunden Fasciabehandling ökar rörlighet och avslappning, samt minskar risken för skador.

”Vi har precis upptäckt en ny cell, vi kallar den fasciacyt, och den är central för vår förmåga att röra på oss” – Carla Stecco, professor i anatomi

Forskningen om Fascia öppnar upp för nya lösningar på gamla problem

  • I ett stillasittande tjänstesamhälle och en alltmer digital värld blir problem med rygg och nacke allt vanligare, följt av sänkt livskvalitet och längre sjukskrivningar.
  • En ny internationell rörelse har startat inom den anatomiska och fysiologiska världen, med nya banbrytande upptäckter varje år som utmanar det vi tidigare visste om kroppen.
  • Forskningen om Fascia ger nya förklaringar på symptom som t.ex. ryggvärk. Visste du till exempel att det är i fascian som de flesta smärtreceptorerna sitter? Du har alltså inte ont i muskeln, du har ont i fascian.
  • Kontinuerlig innovation och utveckling av nya metoder för behandling av fascia har därför blivit viktigare och viktigare.

”Bra behandling för att öka rörlighet och avslappning.” – Dr. Vibeke Elbrønd, Köpenhamns universitet