Ganglion handled behandling

Ganglion är en godartad, vätskefylld bula som sitter i anslutning till en led eller senskida, oftast på handledens ovansida. Den kan även sitta på handledens undersida eller i anslutning till andra leder, som fingerleder eller ovansidan av fotleden…

Whiplash behandling

De senaste årens forskning visar att whiplashskada beror på inflammation i Fascian. Trycket från skadan får de spindelnätsliknande kollagentrådarna i nacken att klibba ihop, vilket gör att nervändar hamnar i kläm och signalerar smärta.